На около 15 км югозападно от Скопие се намира Матка, която със своите геоложки, геоморфологични, хидрологични, флористични и фаунистични характеристики е едно от най-представителните съкровища на Македония.

По поречието на река Треска има тайнствен свят с красиви пещери, високи скали, голямо богатство от дъбови и букови гори, белоглави орли и редки животински видове.


Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg