Благоевградчанка атакува пред Административен съд отказ на Министерство на отбраната и Министерство на външните работи да й предоставят информация дали е била обект на разработка от мистериозна военна организация за роботизация, пише struma.bg.


Тя твърди, че след като паднал комунистическият режим на Тодор Живков, се върнала от чужбина в България и тогава била подложена  на принудително инжектиране, при което получила обгаряния по тялото.

32 години по-късно тя решила да изиска справка относно наличните в архивите на двете министерства документи, касаещи свързани с нея действия и операции на военна организация за роботизация ТИСС в 4-месечен период след 10.ХІ.1989 г. с участието на инженер от с. Огняново.

Освен това поискала информация дали в този период е била разработвана от лице, чиито имена посочила. Писмата били изпратени през април, но отговор не получила, поради което внесла две жалби в Административен съд – Благоевград срещу двете министерства.

Тъй като липсвала конкретизация какво точно обжалва – мълчалив отказ или бездействие, и на кой административен орган в министерствата, жалбите са счетени за нередовни и е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередностите.

В поправената жалба срещу Министерство на отбраната е посочено, че се оспорва мълчалив отказ, но посочените нередности не били отстранени, поради което е оставена без разглеждане от съда.

Наред с това било установено, че на 18 май тази година благоевградчанката е получила писмен отговор от директора на Дирекция „Управление на човешки ресурси“ в Министерството на отбраната, че не  разполагат с документи, свързани с нея, както и с информация за посочените две лица.

Съдия Иван Шекерлийски счита, че не е налице мълчалив отказ, поради което делото е безпредметно, и следва да бъде прекратено. Определението подлежи на обжалване пред ВАС.

По втората жалба на благоевградчанката срещу Министерство на външните работи съдията все още не се е произнесъл.