Децата на бежанци ще се приемат в детските заведения в Пловдив без да преминават през тегавата процедура за електронно класиране. Приемът ще се извършва по административен ред, съобщава Plovdiv24.bg.

Електронно класиране няма да се прилага още за децата от специалните групи в ДГ "Елица", които се приемат по специален ред, определен от Министерството на образованието и науката. По административен ред ще се приемат деца, настанени по реда на Закона за закрила на детето в специализирани институции (Домове за деца, лишени от родителска грижа) или в социални услуги в общността от резидентен тип (Центровете за настаняване от семеен тип за деца, Кризисен център, Приют).

Облекчената процедура ще важи и спрямо малолетните лица, търсещи и/или получили закрила (временна/международната) по смисъла на Закона за убежището и бежанците“.

Новият ред за прием се залага в изменението на Наредбата на ОбС Пловдив за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив. Документът ще се обсъжда на сесията на 26 май.