Перник е пред воден режим. Евентуалното въвеждане на мярката се обсъжда днес от представители на ВиК-дружеството в града.

Причината е критично ниското ниво на водата в единствения питеен източник за Перник – язовир „Студена”. В момента в язовира има малко над 5 милиона кубика, при капацитет от 25 милиона. Въвеждането на водния режим може да засегне и Радомир.

„Ситуацията в момента е критична, не сме на санитарния минимум, но безводието, което имаме в продължение на вече 6 месеца и много ниският приток от снеговалежа миналата зима, изисква стопанисване на водата по специфичен начин…  вероятно ще се стигне до ползване в режимен модел на водата, която имаме в момента.

Чакаме да завали, няма резервен източник който да може да захрани водпреносната система”, коментира областният управител на Перник Ирена Соколова.