Президентът Румен Радев влезе в сградата на Музей взъраждане и Учредително събрание, сграда построена от Кольо Фичето, във Велико Търново.

Той беше лаконичен пред журналистите и коментира само предложението да се възползва от правото си да инициира изменение на действащата конституция и да възстанови историческата справедливост, като внесе в Народното събрание предложение за нова алинея в чл. 169, в която да се казва, че Велико Търново е историческата и духовна столица на България.

"Първо ще го обсъдим много внимателно с моя правен екип, приветствам това предложение", каза той.