260 места за осмокласници остават незаети в училищата на Шуменска област и след третото класиране за учебната 2021/2022 година, съобщиха от Регионалния инспекторат по образованието.


Числото е съпоставимо с това на учениците в неголямо училище в областта, а празните места с паралелките на близо 20 училища. Реално незаети остават 31 процента от всички обявени места.

В най-търсените гимназии в областния център Шумен свободни места няма. Големи празноти има обаче в областта.

В специалност, където се очертава недостиг на пазара на труда – „Оператор в силикатното производство“ в ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“ (Керамиката) в Нови пазар в клас за 26 ученици 17 стола остават празни.

В обновеното училище в Хитрино запълват едва половината от паралелката в 8 клас – 13 от 26. Няма мераклии да се занимават и с пчеларство и бубарство като техници животновъди, което също се води защитена специалност от професия и се предлага в селскостопанската гимназия в Шумен.

При 26 обявени места 16 са незаети. Дори професии като електротехник в гимназията по строителство геодезия и архитектура при обявен прием от 13 ученици са запълнили едва 7 места, идентично е положението при паралелката по геодезия.

Общо в Шуменска област беше обявен прием за 838 ученици, а реалният им брой след трето класиране е 578.