Забелязана е повишена активност на мечки в района на Старцево и близките села и махали, а един огромен екземпляр вече нанася щети, съобщават колегите от 24smolian.com.

Предупреждението отправя председателят на ловна дружинка „Старцево“ Сергей Тодоров. Той се обръща към жителите на селата Старцево, Цацаровци, Страшимир и Пресока, както и от махалите Юруковци и Равнобърце, попадащи в обхвата на ловностопански район "Фабрика", предоставен за стопанисване на Ловно-рибарска дружина "Старцево".

„В качеството ми на Председател на дружината Ви уведомявам, че при обходите ни в ловния ни район, както и от монтираните от нас камери за наблюдение на дивеча се забелязва повишена активност на мечките в района ни.

Забелязваме следи от тяхното присъствие все по-близо до населените места в района, както и увеличение на тяхната популация, което създава риск от близки срещи с тези животни , както и от възможен инцидент. 

Също така се забелязва огромен възрастен екземпляр, който нанесе щети по наше ловностопанско съоръжение. Вероятно същото животно на следващата вечер нанесе щета и по селскостопански животни - кози от личното стопанство на жител от село Ерма река в местността "Габров дол", отбелязва шефът на ловната дружина.

„Целта на моя пост е с информативен характер и не цели да всява страх и паника сред местното население , а е апел към всички да бъдете внимателни, когато посещавате горите и имотите си в близост до тях за възможна среща с този представител на дивата фауна в нашия район“, посочва още Сергей Тодоров.

В интернет има достатъчно информация за правилно поведение у хората при среща с такива животни, споделя ловният шеф и подчертава: 

„Моят скромен съвет към Вас е да не бъдете тихи, когато сте в гората или в близост до нея и по всякаква възможност да издавате присъствието си. При евентуална среща по възможност не крещете и не побягвайте, а вместо това се опитайте бавно да увеличите дистанцията между Вас и животното без да му обръщате гръб“.