Варненец се похвали във Фейсбук с интересна находка. Той е забелязал змия в Морската градина на Варна. Сигналът на гражданина е от 19 май. Под снимката хората коментират, че влечугото е или пепелянка, или усойница.

Специалисти заявяват, че отровните змии в България са основно усойница, пепелянка и каменарка, като те се срещат в различни райони на страната. По техни думи змиите, които се срещат в нашата страна, са с умерена токсичност и водят преди всичко до локални поражения на мястото на ухапване.