Европейската организация на службите на Пътна полиция (TISPOL), сред обстоен анализ на повсеместното явление за фалшифициране на реални пробег на употребявани автомобили, стигна до заключението кои са най-уязвими от фалшифициране на километражи.

От проучването става ясно още, чие при съвременните модели на друга марка пробегът се записва в двадесет различни електронни блока

Това е присъщо и за други премиум марки и значително затруднява работата на измамниците.

За разлика от тях, голяма част от корейските и японските автомобили записват данни за пробега само в два или три блока, което ги прави по-лесни за фалшифициране.

Превъртането на километражи се прави не толкова често от частните собственици, отколкото от автокъщите. За нашата страна няма такава статистика, но определено този процент е по-голям.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.