Смяната на маслото не трябва да се извършва според сроковете, посочени в инструкциите, а когато то загуби своите смазочни свойства.

Повечето производители на автомобили в инструкциите за експлоатация на автомобилите посочват времето за смяна на маслото.

Всъщност има ситуации, в които маслото на двигателя трябва да се смени, без да се изчаква посоченият пробег.

В кои случаи маслото в автомобила трябва да се сменя по-рано прочетете в auto.blitz.bg