Повредите на автомобила често се случват в най-неблагоприятния момент и ви крадат време и нерви.

Експертите съветват как по най-умелия начин и без големи усилия да се минимизира рискът от повреда на колата.

Как да бъдат избегнати повредите на автомобила прочетете в auto.blitz.bg