Автомобилът ще може да минава технически преглед само след като се установи, че са платени всички глоби по влезли в сила постановления, фишове и електронни фишове, за нарушения, извършени с него. 

Това предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, внесен в парламента от Министерски съвет.

С цел натрупване на повече опит за управление на МПС под надзор на отговорен възрастен, със законопроекта се предлага възможност моторно превозното средство от категория В да се управлява от водач, навършил 17-годишна възраст, с придружител.

Предлага се отмяна на изискването за поставяне на стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и да се носи контролен талон към знака.

Водач, който няма наложени наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата в продължение на 6 години, се отбелязва в Националния регистър за водачите и техните нарушения и наказания като „Водач на МПС без наказания“.  

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.