Президентът на БФС Борислав Михайлов откри Х конгрес на футболната ни централа. Общото събрание на клубовете се провежда в столичния хотел „Маринела“, а дневният ред включва три основни точки. Те обхващат отчет на периода 2018-22, гласуването на бюджет и одобрение на програмата за развитие на футбола.

200 лв. Начален Бонус Спорт от efbet!

445 делегати от клубовете участват в работата на Десетия редовен конгрес на БФС. 571 са редовните членове с право на глас. От тях 536 клуба са изпратили протоколи от общо събрание за редовно избрани делегати, като 35 клуба не са върнали обратно в деловодството документите.

Присъстващите на Конгреса 445 представители са разпределени по зони както следва: зона София – 156 клуба, зона Пловдив – 115 клуба, зона Варна – 101, зона Велико Търново – 73. Това прави 78 процента от всички избрани делегати, което прави провеждането на събранието законно. Председателят на Комисията по редовността на делегатите Дочко Дочев обяви, че жалби и възражения срещу провеждането му не са постъпили.

"Промените в нашия футбол се случват след пълното проучване на проблемите и взимане под внимание на мнението на всички заинтересовани страни. Подготвяната стратегия за следващия четиригодишен период е изготвена именно върху тази база и е реализирана от младите и мотивирани хора в екипа на БФС. Ще чуете всичко това в моя отчет за последния период, както и ще ви предложим за гласуване рамков бюджет за следващия четиригодишен период. БФС влиза в следващите четири години финансово стабилен и е обединен пред предизвикателствата”, обяви президентът на БФС Борислав Михайлов при приветствието си от трибуната.