Сагата около стадион "Лазур" в Бургас вече е към края си.

След като от местната управа изразиха желание да закупят съоръжението за около 4 милиона лева, но бяха контрирани от бившия собственик на съоръжението Митко Събев с обяснението, че имотът е обект на държавни спорове, в община Бургас пристигна писмо, което може да определи съдбата на стадиона.

То е от изпълнителния директор на дружеството "Спортс пропърти мениджмънт“ Даниела Чорбаджиева, което твърди, че е безспорен собственик на имота и изразява готовност за провеждане на преговори за сключване на договор за покупко-продажба на имота.

"Представляваното от мен акционерно дружество е безспорен собственик на гореописания имот. Към настоящия момент правото на собственост върху имота не е предмет на съдебни спорове. Стойността на имота, съгласно счетоводните документи на акционерното дружество е в размер на 25 000 000.00 лв (двадесет и пет милиона лева), без включен в цената данък върху добавената стойност. Посочената по-горе цена на имота подлежи на обсъждане“, посочва в писмото си Даниела Чорбаджиева.

Проблем пред сделката би могла да бъде цената, но е възможно за покупката да бъдат пренасочени средставата, отделени за планирания трети стадион в града - в околностите на квартал "Меден рудник", който щеше да побира около 6000 места.