Главният архитект на София Здравко Здравков разкри за нов вариант за партньорство между държавата и ЦСКА, който евентуално би облекчил процедурите преди започването на строителството.

„Забавянето дойде най-вече в начина, по който ще се конструира следващата стъпка – самото изграждане на стадиона. Досега формулата беше за създаване на смесено дружество между държавата и ЦСКА. На работната среща се предложи друга правна конструкция - държавата да учреди право на строеж за срок, който ще бъде определен съгласно закона“, каза Здравков пред "Дарик".

 Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

Това реално се оказва нов вариант на партньорство, който на този етап е само предложение и не е финален вариант. За това призна и адвоката на ЦСКА Станислав Трендафилов.

„Да, има такова предложение, което дойде от страна на държавата при последната ни среща. За момента това е само предложение. И двете страни желаем да се намери възможно най-добрия вариант, който да облекчи процедурите“, коментира Трендафилов пред "Дарик".

Той обясни какво е нужно за изграждането на модерен стадион на ЦСКА.

"Днес е представянето на плана, в който екипът на проф. Ковачев ще представи проекта за стадион „Българска армия“. Той предвижда възможност посредством специфичните правила и нормативи към плана, да се изгради модерно съоръжение на мястото на съществуващия стадион. В графичната част е оказан контурът на съоръжението, което трябва да бъде запазен предвид последващата намеса. Още 2019 г. издадох виза за проектиране, която следва да се съгласува с Министерството на културата, предвид статута на парк. Съгласувана е от проектанта на плана проф. Ковачев. Оттук насетне топката е във футболния клуб и министерството, да се подготви документацията, която да съответства на тези режими за допустимите намеси и да се внесе проектът за съгласуване и одобрение в направление архитектура и градоустройство“.

„Може да бъде направена реконструкция на съществуващото съоръжение, която ще допусне ново по-модерно съоръжение. Според закона, реконструкцията допуска и замяна на конструктивни елементи, нещо, което сме уточнили с проектантите и екипът на спортния клуб, така че няма има ограничения по отношение на създаването на модерно съоръжение, като за увеличаване на капацитета на стадиона, проектантите предвиждат премахване на лекоатлетическата писта и създаване на трибуни чрез задълбаване на нивото на игралното поле“.

„Проектантите, които ни представиха концепцията за изграждане на това ново съоръжение, бе коментирана многократно, как да се впише в обхвата на плана така, че да не излиза от геометрията на на съществуващото съоръжение и да отговаря на режимите на плана“.

„Общественото обсъждане касае цялостния план. Има доста предложения. В предното обсъждане се появиха 30 теми, които проектантът трябва да обсъди. Там се повдигат всякакви теми, също и на хората, живеещи в контактните територии. Борисовата градина е едно от най-обичаните и посещаваните пространства в града, така че очаквам всякакви предложения. Предният път дискусията бе разгорещена“.

„Аз ще участвам като ръководител направление „архитектура и градоустройство“. Ще отговаряме на въпросите на гражданите, аз и екипът на проф. Ковачев. До 4 февруари е даден срок за предложения и препоръки по плана, след което на 17 февруари е заключителната дискусия, където хората, задали въпроси, могат да коментират предложенията си“.

„Визата, която е издадена през 2019 г. прави така, че няма пречка да се изготви проект на документация, която да съответства на рамката на плана. Не е задължително условие приемането на плана, за да бъде внесен проектът. Просто трябва този проект да се вписва в общата рамка, която поставя планът, защото виза вече е издадена. Екипът, ангажиран от футболния клуб ЦСКА, могат да изготвят документацията, която е добре да бъде съгласувана предварително с нас като одобряващ орган, за да може след това да бъде внесена от страна на министерството. Все още футболният клуб няма качеството на възложител по смисъла на закона за устройство на територията. Проектът трябва да бъде дарен на Министерството на младежта и спорта, което да го внесе в направлението като орган, представляващ собствеността, за да издадем разрешение за строеж“.

„Ще видим как ще се конструира следващата стъпка и самото изграждане, като досега формулата беше създаване на смесено дружество. На работната среща, която беше през изминалата седмица, се предложи друга правна конструкция. Държавата да учреди право на строеж на дружеството за един срок, който ще бъде определен съгласно закона. Корко ще бъде дълъг той, ще преценят юристите на министерството и ще е решение на Министерски съвет“.