Ръководството на Левски напомни на акционерите си за  утрешното Общо събрание на акционерите. "Сините" се събират в зала 3 на НДК от 11:00 часа, а от клуба призоваха всеки с право на глас - да носи акциите със себе си. Непълнолетни и малолетни притежатели на акции с право на глас се представляват от законните си родители/настойници, които трябва да носят акт за раждане на притежателя на акциите.