Редакция на биографична книга за Йохан Кройф трябва да бъде направена заради уронващи неговия и на фондацията му престиж. Това реши холандски съд след жалба срещу автора на книгата Ауке Кок, който твърди, че холандската легенда се е облагодетелствал от пари, дарени на фондацията му.

Самият Кок обясни пред съда, че е публикувал това на базата на три независими източника, близки до семейството, но призна, че няма документи или друг тип доказателства, доказващи твърдението.

Сега предстои отпечатаните 65 хиляди копия да бъдат редактирани, а следващите да бъдат пуснати на пазара без неверните твърдения.