Главният архитект на София Здравко Здравков в последните дни започна да си противоречи по отношение на издаденото разрешение за строеж на сградата "Златен век" в кв. Лозенец. Пред обществеността през 2018 г. той заявява: Законът за устройство на територията се промени през февруари 2017 г., като се измени чл. 153, ал 3. Разрешението за строеж на тази сграда изтичаше миналата година. С поправката, която се направи, това разрешение за строеж се удължи от 5 на 10 години. Има произнасяне на МРРБ, така, че тази сграда е с влязло в сила разрешение за строеж. Трябваше да издам отказ, но въпреки това с изменението, което се направи, тази сграда е в разрешение за строеж. Трябва да спазваме правилата и нормите на закона. Върховенството на закона е над всичко. Сградата е законна!".

Здравков вчера каза пред БТВ точно обратното, че сградата „Златен век“ е с изтекло разрешение за строеж. На 28 април 2018 г. пък пред БНТ заявява точно обратното, че не е с изтекло разрешително за строеж. От това излиза, че самият той си противоречи. На кого и за какво да се вярва. Самият Здравков трябва да отговори зад кое твърдение стои и кое е вярното. 

От "Артекс" обявиха, че имат законно разрешително за строеж и четири допълнителни преработки на него след влизането на промените в чл. 153 по новия ЗУТ. В едната преработка, арх. Здравков изрично се позовава на чл. 153 от новия ЗУТ за десет годишната давност на разрешителното за строеж.

От цялата работа излиза, че общината и държавата могат да правят инвеститорите на маймуни. Неслучайно от България бягат чужди инвеститори, а нови трудно идват!

Видео от срещата на арх. Здравков: