Централните хали в София може да станат магазин на голяма верига за хранителни стоки. От Министерството на културата посочиха, че към настоящия момент ведомството не е съгласувало инвестиционен проект за намеса по обекта, предава bTV.

Уточняват обаче, че такъв има и той е обсъден на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) на 19 юли. На разгледаната от тях скица се виждат начертани регали, хладилни витрини и маси със столове. Има идея да се направи и фонтан.

Легендарните Централни хали стават хипермаркет на тази голяма верига

Сградата е паметник на културата и частна собственост от 1999 г. Имотът попада и в границите на археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец”, като за него са предвидени режими на опазване. 


Снимка: www.youtube.com/screenshot

Експертният съвет е разглеждал още през февруари тази година предложението за реконструкция на интериора на столичните хали. Тогава е препоръчано на министъра на културата да не съгласува инвестиционния проект в представения вид, с изисквания за преработка. 

След последното им заседание все още няма съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Към момента в предложения проект не са изпълнени всички предписания. 

„Докато не се удовлетворят всички изисквания за адекватното опазване на сградата и нейната история, докато не се гарантира запазването на нейната автентичност и дух по адекватен начин, не може да има съгласуване“, посочват от ресорното ведомство. 

Националният институт за недвижимо културно наследство няма законова възможност да забрани функционирането на сградата като търговски обект, но има механизмите, които да гарантират нейното опазване.