Новите условия за паркиране в центъра на София влизат в сила от 1 декември тази година. Общинските съветници приеха и удължено работно време на синята зона и разшириха обсега на зелената. Увеличава се работното време на синя зона от понеделник до събота от 08.30 ч. до 20.00 часа. 

С част от промените се кастрят паркоместа в режим "Служебен абонамент" и включват премахване на безплатния режим "Служебен абонамент". Тези  ограничения засягат  юридически и физически лица, държавни, културни, общински и др. институции, като им се дава до пет паркоместа в режим "Служебен абонамент" за даден административен адрес. Това означава, че паркоместата в режим "Служебен абонамент" ще намалеят с около 29 процента, се посочва в доклада.

Промените ще допринесат за увеличаване броя на ползваните паркоместа за почасово платено паркиране и локално платено паркиране за гражданите. Уеднаквяването на условията за ползване и ограничението на броя им ще ги редуцира с около 430 броя.

Промените в наредбата включват разширяване на зелена зона в кв. "Зона Б-19", район "Възраждане" и разширяване на синя зона за сметка на обхвата на зелена зона.

Промяната от зелена на синя зона няма да се отрази на вече заплатените винетни стикери за платено паркиране на живеещите в тези райони, се посочва в доклада.


В зоните с въведен ограничен достъп на МПС и пешеходни зони ще има места, които да се ползват до 30 минути при наличие на издаден пропуск и заплащане на цената за паркиране от 0.50 ст. или 1 лв. от юридическите или физическите лица при всяко зареждане на стопанския обект, а от живущите при наличие на издаден пропуск - безплатно до 30 минути, два пъти дневно. Местата за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране ще бъдат запазени за извършване на тези дейности в рамките на работното време на съответната зона.