По трагичен начин приключи къпане в река за младежа от американския щат Флорида Кейлъб Лангдейл. Кейлъб бе нападнат от триметров алигатор, отхапал част от ръката му, съобщава АП.
Приятели на пострадалия разказаха, че когато алигаторът нападнал момчето, то си протегнало ръката, за да се защити, но хищникът впил зъби в нея и започнал да влачи жертвата към дълбините. <br /> <br /> &ldquo;Той се мяташе и крещеше: Викайте лекари! Останах без ръка!&rdquo;, казва очевидец на инцидента. <br /> <br /> В местното природозащитно ведомство заявиха, че специалистите са успели да намерят алигатора-човекоядец. <br /> <br /> &ldquo;Убихме го, извадихме отхапаната ръка и я закарахме в болницата, за да разберем, дали лекарите ще могат да я зашият&rdquo;, заяви представител на ведомството. Но, по-късно, станало ясно, че медиците не са успели да пришият ръката на момчето. <br /> <br /> По думите на неговите приятели той е щастлив, че е останал жив. <br /> <br /> Представителите на природозащитното ведомство коментират, че алигаторите рядко нападат хора, но инцидентът е станал в разгара на размножителния период на хищниците, когато мъжките са много агресивни. <br /> <br /> В момента Кейлъб се възстановява в болницата и дори се шегува с приятелите и семейството си за инцидента.&nbsp;Смелият младеж се пошегувал със сестра си, че сега тя &ldquo;няма вече да е единственият левичар в семейството&rdquo;, съобщава вестник &ldquo;Дейли Телеграф&rdquo;. /БЛИЦ <br /> <br /> <object id="flashObj" width="500" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"> <param name="movie" value="https://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /> <param name="flashVars" value="videoId=1727670104001&amp;playerID=944329308001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACNNiFZk~,-y90M4P5J-KC3pwYXskslj_0lURvGLjX&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /> <param name="base" value="https://admin.brightcove.com" /> <param name="seamlesstabbing" value="false" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="swLiveConnect" value="true" /> <param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="https://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=1727670104001&amp;playerID=944329308001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACNNiFZk~,-y90M4P5J-KC3pwYXskslj_0lURvGLjX&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="https://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="https://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object> <br type="_moz" />