Британският премиер Гордън Браун предупреди за "безотговорно поемане на риск" и подчерта, че пазарите имат нужда от "морал".
"Моите ценности, ценностите на страната - насърчаването на труда, на полагането на усилия, на предприемчивостта и поемането на разумен риск, това са качествата, от които пазарите имат нужда, за да може идващите от тях възнаграждения да се считат за справедливи", каза Браун. "Когато обаче поемането на риск премине линията, разделяща един отговорен предприемач и безотговорния риск, ние трябва да реагираме така, че пазарите да функционират в интерес на обществото", добави той в реч пред еврейската организация UJIA (United Jewish Israel Appeal). "Създаването на богатство не трябва да бъде привилегия, а отговорност. Ето защо ние подкрепяме усилията, предприемчивостта и поемането на отговорен риск", подчерта Браун. "Там където има безотговорност занапред ще трябва да има прозрачност, отговорност, добро управление и международно сътрудничество", заяви британският премиер. /АФП