В днешно време в Китай се провеждат изпитания, благодарение на които изучават възможностите на мъховете и лишеите да задържат разрастването на пустинята и да подобрят земя, неподходяща за селско стопанство.

"Този нов метод показва многообещаващи резултати за стабилизиране на пустинята и помага да се подобри плодородността на почвата", убеден е заместник директорът на Изследователската и експериментална пустинна станция Чжан Чжишан.

Същността на метода е проста - пустините се засяват с мъхове и лишеи и след известно време почвата става подходяща за отглеждане на селскостопанска култура. 

Вече има и постигнати успехи. На няколко участъци, обработени с мъхове и лишеи, сътрудниците на пустинната станция са успели да отгледат грозде и да засадят 350 хектара. 
Също така на бивши пустинни площи са могли да бъдат засадени ябълки, да бъдат засяти пшеница и царевица.

Превод БЛИЦ