Разпространено е видео, на което се вижда как се минава през Кримския мост. Видеозаписът е публикуван на официалната страница на строежа във Фейсбук.
Видеото е забързано няколко пъти, което позволява на зрителя да оцени мащабите на строителството само аз една минута.  
 

По-рано стана известно, че автомобилната и железопътната арка на Кримския мост са готови на половина и строителите пристъпват към следващия етап – монтирането на сводовете на арките. В момента на строежа работят над 500 души.