Със замърсяване на въздуха над 10 пъти над препоръчаните нива, Македония е страната с най-мръсен въздух в Европа, сочат данни от Европейската агенция за околна среда, съобщава Юронюз.

Сериозният пътен трафик и използването на печки на дърва и изкопаеми горива за отопление причиняват опасно увеличение на замърсяването на въздуха, поради което все повече хора търсят медицинска помощ.

Македонското правителство определи амбициозна цел за подобряване на качеството на въздуха с 50% през следващите две години, казва Юронюз.