Румънският парламент прие днес законопроект, който предвижда поставяне на таван на цените на електроенергията и природния газ и компенсация на сметките.


Мерките ще бъдат приложени от 1 ноември, след като президентът обнародва закона, съобщава телевизия Диджи 24.

Освен за битови потребители, цените с таван ще важат и за болниците, образователните институции и детските градини и ясли - както държавни, така и частни, а също и за неправителствените организации, доставчиците на социални услуги в частната и държавната сфера и религиозните учреждения.

Също така данъкът добавена стойност за енергия и газ, доставяни от икономическите оператори на крайните потребители, ще бъде намален от 19 на 5 процента.

Така цените ще бъдат с таван от най-много една лея за киловатчас за електроенергията и най-много 0,37 леи за киловатчас за природния газ. Сметките ще бъдат компенсирани с най-много 0,291 леи за киловатчас при електроенергията и най-много 33 процента от стойността на компонента на цената на природния газ.

Правителството изчислява, че шест милиона семейства в Румъния ще се възползват от тези намаления, които ще се появят директно във фактурите, без хората да трябва да предприемат някакви стъпки.

В специализираните комисии депутатите решиха в периода 1 ноември 2021 г. - 31 март 2022 г. правителството да отпусне на бюджетите на административно-териториалните единици субвенция за покриване на нарастването на цената на гигакалорията на стойност 50 процента от разликата между цената на закупуване на природния газ и цената с таван от 0,250 леи за киловатчас.

Законът също така дава право на уязвимите потребители да отложат плащането на сметките си за период от един до шест месеца без допълнителни разходи.