Стойността на еврото се покачи в азиатската търговия на фона на нарастващото доверие, че на Гърция най-накрая ще й бъде даден свеж спасителен кредит.
Днес Еврогрупата трябва да одобри нов спасителен заем на стойност 130 млрд. евро. Както е известно, парламентът в Гърция взе мерки, предвиждащи намаляване с 22% на минималната работна заплата и с 12% на пенсиите над 1300 евро на месец.<br /> <br /> Мерките за строго ограничаване на разходите са на обща стойност 3,2 млрд. евро и бяха приети в замяна на нова спасителна помощ от еврозоната, които финансовите министри трябва да одобрят окончателно в Брюксел.<br /> <br /> Втората спасителна помощ предвижда опрощаване на дълг на стойност 100 млрд. евро и отпускане на заем от 130 млрд. евро за Гърция, която вече получи спасителна помощ от 110 млрд. евро през май 2010 г.<br /> <br />