Италианските домакини са по-пристрастени към новите технологии, отколкото бизнесмените и мениджърите. Така твърди изследване, публикувано във вестник „Стампа“.
Според него 77 на сто от домакините ползват интернет, дигитални фотокамери, mp3, докато при бизнесмените този процент е 71.
Експертите обясняват технологичния скок на италианската домакиня с факта, че тя вече е уморена да бърше прах от компютъра и да крещи на детето си „да престане с този компютър“, а вместо това е седнала сама зад него.
Вълна от курсове по информатика за домакини залива цяла Италия в момента. Повечето от тях използват интернет, за да направят по-лесен и удобен живота си, тъй като могат да намерят съвети как да сготвят по-вкусно рагу или къде е повредата в хладилника.
Спестовните италиански домакини ползват и системата Skype, за да спестят от сметката за телефон в къщи. Много от тях пък ползват интернет с надеждата да намерят разтуха чрез романтична връзка, започнала в чата. /Пронто София