Изследователският център Макфакс проведе проучване с въпроса "Бихте ли се изселили от държавата" за 24 часа, т.е. в периода от 9 април до 10 април в обяд и проведено на 15 уебсайта, пише "Вечер".

По-голямата част от респондентите, или 71,3%, са отговорили, че ако успеят, ще напуснат държавата завинаги.

12,4% ще напуснат страната, но това ще бъде само временно, т.е. ще се върнат обратно.

11% от анкетираните заявяват, че никога няма да напуснат страната, а 5,3% заявяват, че досега не са мислили за този въпрос.

Превод: БЛИЦ