Най-големият в света производител на редкоземни метали китайската компания Baotou Steel спря производството им, с цел да запази цената им на пазара, съобщи The Guardian.
Това решение заплашва да предизвика сериозен конфликт с чуждестранните потребители на метали, включително САЩ и Европейския съюз.<br /> <br /> Цените на някои от рядко срещаните метали през последните три месеца се понижиха с 30-35 процента, което предизвикало ограниченията в експорта им. В резултат китайският пазар се оказал претоварен.<br /> <br /> Редките метали са 17 вида химични елементи, използвани при производството на високотехнологични продукти &ndash; от телевизори до турбини и оръжие. Китай владее до 30 процента от световните запаси на тези метали, обаче неговата част в глобалното производство съставлява 97 процента.<br /> <br /> Заради експортните ограничения страни като Австралия, САЩ, Русия и Канада са започнали да разработват своите находища от метали, обаче за компенсиране на вноса ще им трябва продължително време.<br /> <br /> За да повиши ефективността при добива на редките метали, китайското правителство е разпоредило да се извърши сливане на множество малки компании, които сега се занимават с този бизнес. В близките месеци около 35 фирми ще образуват няколко големи корпорации.<br /> <br /> Впрочем Baotou Steel още през юни получи изключителни права за разработка на находища на редки метали в провинция Вътрешна Монголия. <br /> <strong><br /> <em>Справка:</em></strong><em> Според IUPAC (Международен съюз за чиста и приложна химия) към редкоземните метали спадат 17 химични елемента от периодичната таблица на Менделеев &ndash; 15 лантаниди плюс скандий и итрий: Скандий, Итрий, Лантан, Серий, Празеодимов, Неодимов, Прометеум, Самарий, Европий, Гадолиний, Тербий, Диспросий, Холмий, Ербий, Тулий, Итербий и Лутетий.</em><br />