Немска компания за чисти технологии представи машина, която превръща вода и въглероден диоксид в синтетично гориво на нефтена основа, съобщи сайтът за технически нововъведения Cnet.
Масовото въвеждане на новата технология обаче не може да стане веднага, тъй като съществуващата инфраструктура и технологии са за използването на горива като въглища и нефт. За да бъдат заместени, трябва време и много пари.<br /> <br /> Базираната в Дрезден компания Sunfire GmbH съобщи, че тяхното откритие се основава на синтеза на Фишер-Тропш, разработен през 1925 година, съчетан с електролиза. <br /> <br /> Чрез електролизата електричество, произведено от ВЕИ, се трансформира в пара, кислородът се отделя и като краен продукт остава водород. Следващата стъпка е водородът редуцира въглеродния диоксид от атмосферата или други отпадъчни газове до въглероден оксид.<br /> <br /> От водорода и въглеродния оксид се синтезира гориво с помощта на процеса Фишер-Тропш. Остатъчната топлина пак се завърта, за да се получи пара, което повишава КПД до 70%.<br /> <br /> В момента установката на немците произвежда до 159 литра синтетично гориво дневно и рециклира 3.2 това въглероден двуокис. Цената на установката обаче е седемцифрено число в евро и половината от нея е субсидия от правителството в Берлин. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />