Електромагнитните вълни от мобилната телефония са може би канцерогенни за човека.
Това обяви международна комисия от експерти. Съобщението бе направено от Международната агенция за изследвания на рака след едноседмични заседания на експерти.<br /> <br /> Агенцията е част от Световната здравна организация /СЗО/ и нейните заключения ще бъдат предадени на националните здравни органи за изработване на евентуални препоръки при ползването на мобилните телефони. <br /> <br /> Специалистите класифицират мобилните телефони към категория 2 Б, което означава, че те са потенциално канцерогенни за човека. Други субстанции в тази категория са пестицидът ДДТ и отработените газове на бензиновите двигатели.<br /> <br />