Оставаме настроени положително по отношение на дългосрочните перспективи пред нашите икономики и бъдещия глобален икономически ръст, се казва в приетата на срещата на Г-8 декларация за световната икономика.


Нарастващите пазарни икономики се развиват мощно, макар че техният ръст има умерен характер. Световната икономика обаче е изправена пред неопределеност, в нея се засилват рисковете от спад. Между другото ние изразяваме силното си безпокойство по повод нарасналите цени на суровините, по-специално на петрола и храните, защото това създава сериозно предизвикателство за стабилния ръст в цял свят, се казва в документа. Условията на финансовите пазари имат известно подобрение през последните месеци. Сериозното напрежение там обаче се запазва, се посочва още в декларацията. /ИТАР-ТАСС