“Най-новите дешифровки на надписи от артефакти от палеолитната история на македонската писмена традиция (около 40.000 - 30.000 г. пр.н.е.; 19.000 - 14.000 г. пр.н.е. или 15.000 - 11.000 г. пр.н.е.) обогатяват фактографията на археологичната лингвистика и утвърждават най-стария македонски език на македонската зетска общност като праезик, който се е говорел на територията на Великата Зета Македония, от Атлантическия океан до Урал и от Балтийско море до северноафриканските пространства”, пише представеният като “археолог-консерватор” Васил Ильов във вестник “Нова Македония”.
“В специализираната и научната литература все още властва “убеждението”, че т. нар. “индоевропейски езици” са семейство езици, които се говорят от повечето хора и в по-голямата част на Европа и областите, населени с европейци и в по-голямата част на Югозападна и Южна Азия. Вероятно поради незнание упорито се твърди, че т. нар. “индоевропейски езици” уж произлизали от “непотвърден език”, който “се говорел преди повече от 5 000 г. в степните области северно от Черно море” и той “се бил разделил на многобройни диалекти до 3 000 пр.н.е”, пише в материала. “Теорията за т. нар. “индоевропейски езици” /кавичките са на автора – бел.ред/ ще трябва да бъде ревизирана. Континуитетът на македонската езикова традиция потвърждава, че най-старият език, тоест протоезикът, който се е говорел в Голямата или Великата Зета Македония, е бил палеолитният, мезолитният, неолитният и енеолитният македонски език”, заявява авторът.
“Вече е неопровержим факт, че най-старият протоезик на света е палеолитният македонски език и той е праезикът за всички днес наречени “индоевропейски”, “палеобалкански”, “славянски” и.т.н. езици.
“Най-старото име на континента Европа е било “Македония” или “Зета Македония” и то поне от периода на така наречената от някои “Магдаленска култура” (15.000 - 8000 г.пр.н.е.)”, заявява още този човек.
“Свидетелствата на македонската цивилизация за македонското общество на македонските племена, за македонския език като официален език на Великата Зета Македония и като уникална особеност на човешкия род, за македонците като хората, основали и дали смисъл на най-старото организирано общество и на най-старата осмислена официална система за писане в света, от която произхождат всички днешни азбуки ..... внасят радикална поправка във вековните заблуди на плеяда учени и науки в Европа и по света. Македония и македонците трябва да са горди, че се наричат така от поне 17 000 години ..... с континуитет на македонската писмена традиция от поне 40 000 години”, се заключава в материала.
Както се казва, коментарът е излишен. /БЛИЦ