Учени успели да докажат необходимостта от създаване на „хранилище” за микроби, за да бъде запазено здравето на населението. За научния пробив съобщава статия в специализираното списание „Сайънс”.
 
Човешките микроби включват огромно количество бактерии, гъби и вируси, които изпълняват важни функции в организма. Така че тяхното достатъчно количество оказва благотворно влияние върху здравословното състояние и установеното им намаляване представлява значителен риск, отбелязват учените.
 
Индустриализацията на обществото, според тях, намалява разнообразието на човешката микробиология. Например то се влияе от употребата на рафинирани храни, приема на антибиотици и дори от изкуственото хранене на децата.
 
Изследователите са на мнение, че промените в микрофлората, които се случват едновременно с индустриализацията, са основният фактор, който влияе върху растежа на метаболитните, имунните и когнитивните заболявания. Микробиолозите подчертават още, че след Втората световна война броят на случаите на диабет, затлъстяване, алергии, астма и аутизъм се е увеличил значително в индустриализираните страни.
 
Ето защо, за да се запази здравето на човешкото население, изследователите предлагат да се създаде „Ноев ковчег” за микроорганизми, които трябва да се съберат от жителите на развиващите се страни.