Столичният инспекторат и районните кметства в София започват акция за събиране на стари и излезли от употреба автомобили, а на помощ на администрацията ще бъдат и полицаи. Акцията се прави на основание чл. 23 от наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община.
Съвместни комисии от инспектори, администрация и полицаи ще установяват изоставените автомобили, както и техните собственици. Всички стари брички ще бъдат маркирани със стикери с предписание за премахването им до 3 месеца. В случаите, когато собствениците не преместят автомобилите си, кметът на района ще издава заповед за принудително преместване на колите на площадки за временно съхранение или в център за разкомплектоване за сметка на собственика. <br /> <br /> На площадките старите автомобили ще се съхраняват 14 дни. Ако след изтичането на този срок собственика пожелае да си върне колата, то транспортирането до площадката ще е за негова сметка, като той ще трябва да заплати допълнително и глоба за неспазване на предписанието за преместване на автомобила. След изтичане на четиринадесетдневния срок колите ще бъдат разкомплектовани. Глобите ще бъдат от 150 до 500 лв. За физически лица и от 700 до 2000 лв. за юридически лица. <br /> <br /> По данни на Столичен инспекторат до края на юни занемарените и излезли от употреба негодни автомобили са 2100. <br /> <br /> Комисиите ще регистрират като излезли от употреба автомобили изоставени коли в случаите когато МПС е с прекратена регистрация; когато на МПС липсва регистрационен номер; когато МПС е със стар регистрационен номер; и в случаите, когато МПС се намира на държавна или общинска собственост , но не е заверен знакът за технически преглед за срок повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност.<br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b>