Слънчевата активност днес е много ниска, но в същото време през последните пет години количеството радиация, проникваща в земната атмосфера, непрекъснато се увеличава.

Метеорологичните балони на Sapce Weather са събрали данни, които показват, че се увеличава не само атмосферната, но и космическата радиация. Нивото на радиация за цялото време, през което е проведено изследването, непрекъснато се увеличава.

Когато настъпи слънчевият минимум, Слънцето отслабва и следователно частици от дълбокото пространство могат лесно да проникнат в Слънчевата система. Когато слънчевата активност намалява, броят на космическите лъчи започва бързо да се увеличава.

Космическите лъчи могат да проникнат в самолета и да облъчват хора с радиация. Те са още по-опасни за астронавти, военни самолети, спътници и всичко останало, което е в атмосферата на нашата планета. Ако количеството радиация не започне да намалява с времето, тогава планетата дори може да се превърне в истинска пустиня. Човек може само да се надява на най-доброто и че слънчевият минимум няма да достигне рекордна точка. В противен случай аномалиите, които вече започват да се проявяват в атмосферата, не могат да бъдат избегнати.

Превод: БЛИЦ