На високото плато Наска в Перу учените до ден днешен не могат да обяснят какви са удивителните и загадъчни рисунки - геоглифи, които е трудно да се обяснят от гледна точка на художествената традиция на древните народи по тези места. Те са огромни и са видими само от височината на птичи полет.
Те също така се виждат и от космоса, което позволи на италиански учени да направят предположение въз основата на космически снимки, че може да става дума за старинни акведукти.Рисунките на платото Наска, смятат учените, може да са следи от уникална хидравлична система, която позволявала на жителите да добиват живителната влага от подземния водоносен слой. За това говори сътрудникът на института по обкръжаващата среда на Италия Роза Лазапонара:"Това е една удивителна хидравлична система, която поразява със своя размах, но още повече - със своето съвършенство. Тя според мен превъзхожда много подобни съоръжения, стигнали до наши дни. Тези канали и акведукти са просто върхът на инженерната мисъл на древните жители на Перу, те позволявали рационално (там, където е нужно и в необходимия обем) да се разпределя водата по всички кътчета на този сух район, а останалага вода да се съхранява във водохранилища."Уфолозите и тук са направили своето предположение: уникалната хидравлична система на платото Наска е можело да бъде създадено само от извънземни. 

Превод: БЛИЦ