Нов екзотичен обитател има в столичния зоопарк. Двугърбата камила Леми пристигна от унгарския зоопарк "Веспрем" по линията на международния зоопраков обмен. Тя ще живее в общо смесено местообитание с камилата Пешо и стадо камерунски мини кози на площ от 1000 кв.м, съобщи БНТ.
Настаняването на животните в местообитания е модерен начин на отглеждането им в зоопарковете, който им предоставя условия на живот, максимално близки до тези в естествената им среда.

Към момента в Столичния зоопарк има обособени още две смесени местообитания – експозицията на тревопасните животни, в която заедно живеят ръждиви кенгура и патагонски мари и Езерото за водоплаващи птици, в което съжителстват екземпляри от различни видове водоплаващи птици - поен лебед, ням лебед, черен лебед, лебедоподобна гъска, белобуза гъска, розов пеликан, зеленоглава патица и други.

Плановете за развитие на Столичния зоопарк са насочени към планиране и групиране на животните в местообитания по географски райони.