На 5 октомври 2018 година в резиденцията „Акорда” в Астана президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев се обърна към народа на Казахстан с годишното си обръщение.

Обръщението на президента обхваща 47 аспекта на социално-икономическото развитие на страната и по-нататъшно подобряване на благосъстоянието на населението. Президентът отбеляза, че проведените исторически реформи позволиха на Казахстан да постигне впечатляващи успехи и да се утвърди като отговорен международен партньор.

Особено внимание бе отделено на социално-икономическите въпроси. Казахстан има солидна икономическа основа. През последните 20 години в страната са привлечени преки чуждестранни инвестиции в размер 300 милиарда щатски долара. Числеността на населението надвиши 18 милиона души, има 3 града с население над един милион души, а продължителността на живота достигна 72,5 години. От 2015 година досега са построени и реконструирани 2400 км автомобилни пътища, а до 2020 година ще бъдат въведени в експлоатация още 4600 км пътища.

Една от важните заръки е повишаване на минималната работна заплата 1,5 пъти, което означава, че ще се увеличи заплатата на 1,3 милиона казахстанци. С цел стимулиране на работещите в първичната медицинско-санитарна помощ, считано от 1 януари 2019 година за участъкови медицински служители, които внедряват нови подходи към управлението на заболяванията, поетапно ще се увеличава работна заплата с 20%. Особено значение се отделя на развитието на предучилищното, средно и висше образование. Правителството планира да задели 50 млрд. тенге за строителството на училища, да внедри ефективни методи и стандарти за обучение.

Президентът отбеляза, че развитието на малкия и среден бизнес е основа за процъфтяване на икономиката. По заръка на президента, от 1 януари 2019 година правителството ще започне данъчна амнистия за малкия и среден бизнес – при условие, че е платена основната сума на данъка, лихви и глоби няма да се заплащат.

Сериозен акцент е поставен върху важността на развитието на казахстанското производство, лансиране на местна продукция на вътрешния пазар. Правителството ще задели 500 милиарда тенге за подкрепата на обработващата промишленост и несуровинния сектор.

Принципно важно е мащабното привличане на съвременни агротехнологии. Държавният глава постави задача към 2022 година 2,5 пъти да се увеличи производителността на труда и износът на преработената селскостопанска продукция.

Президентът Н.Назарбаев отбеляза важното значение на провежданите реформи в страната, с цел постигане на дългосрочна цел Казахстан да се нареди сред 30-те най-развити държави в света и призова гражданите на републиката да се обединят за нейната успешна реализация.