Централният държавен архив за исторически и политически документи на Санкт Петербург публикува характеристика - препоръка на Комитета за държавна сигурност на СССР (КГБ) за настоящия президент на Русия Владимир Путин, съобщават световните издания. Документи са показани на изложбата в чест на 90-годишнината на архива.
В документа се казва, че от 1975 г. Путин е регистриран в комсомолската организация към Управлението на КГБ. Отбелязва се, че по време на работата си той се е утвърдил като „изпълнителен, дисциплиниран и съвестен служител“. Бъдещият руски президент също така е смятан за морално устойчив човек, който има заслужен авторитет. Подчертава се, че той е отговарял за организационната и спортната работа.„Другарят Путин В.В. постоянно повишава идеологическото и политическото си ниво. Активно е ангажиран в партийната учебна дейност. Той непрекъснато усъвършенства професионалните си умения “, се казва в документа.

Освен това в характеристиката се споменава, че Владимир Путин се занимава със спорт в свободното си време, явява се майстор на спорта на СССР по джудо и самбо, а през 1976 г. става шампион по джудо на Ленинград.