Липсата на технологични познания и в частност в областта на информационните технологии въвлича в огромни разходи компаниите, установи ново проучване. Всяка седмица британските фирми прахосват по около 13 000 000 работни часа, твърдят от City & Guilds.
5,3 милиона служители губят по 2,5 часа седмично в решаване на IT проблеми, разкрива изследването. Шефовете разчитат, че персоналът сам ще се справи с техническите трудности, като така се опитват да си спестят заплати за кадри или външна поддръжка. Подобна стратегия обаче е неработеща и води до загуби. Служителите без IT познания излизат по-скъпо на компаниите, тъй като техническата неграмотност намалява продуктивността им. Поради липса на IT умения над една трета от служителите в различни компании не успяват да изпълнят в срок поставените задачи. Изненадващо най-ниско ниво на знания в областта на информационните технологии демонстрират младите хора на възраст от 19 до 21 години. 43% от тях не спазват сроковете в работата, именно поради технологична неграмотност. /TechNews