„Тази магистрала е важна и за инвеститорите, и за спестяване на пари и по-ниски транспортни разходи, но най-вече за хората. Пътят не е изграден заради красотата, а заради функционалността му, затова съм особено щастлив.“ Това каза президента на Сърбия Александър Вучич при откриването на южната част на Коридор 10.
ЛОТ2: Пътища и мостове от Тунел Предеяне до Царичина Долина бе изпълнен от инженерите и строителите на „Трейс Груп Холд“ АД

Трасето на магистралата премоства на пет пъти река Южна Морава и пресича на три места международна жп линия Ниш-Скопие. В участъка е  изпълнен пътен възел „Предеяне“ който осигурява връзка във всички посоки и тол станция.Инж. Симеон Иванов , част от екипа на проекта споделя:“ Освен обичайните изкопи, насипи, асфалтови работи, тук ние изградихме много подпорни съоръжения: стоманобетонови стени, пилотни стени, армирани насипи, габионни стени, защитата на откоса в цифри е 18 000 кв .м. Най-високата точка на изкопа е 60 м. Трасето на магистралата следва естествения терен, от една страна запазване на природата, от друга намаляване обема СМР. Двете нивелети са разделени, на различни нива са, което наложи изпълнение на стоманобетонни стени. Съществуващия път го изместихме над магистралния, направихме и регулация на реката. Отначало извършвахме дейности в разстояние 100-200 м, мога да кажа че ключовият момент за разгръщане на строителството бе изместването на Пътя. Изградихме дренажна система, която пречиства водата преди да се влее в р. Южна Морава.“На откриването инженери и строители подариха на проф. Николай Михайлов, председател на НС на Трейс фотография от обекта с послание- цитат на Иво Андрич : “ От всичко, което човек в стремежа си към живот, издига и строи, най-доброто и най-ценното в моите представи са мостовете. Те показват мястото, на което човек е срещнал препятствие и не се е спрял пред него, а го е преодолял.“ Пред колегите си, инж. Стойко Мешков, ръководител на проекта , коментира че думите на известния писател и нобелов лауреат представят много точно философията не само на  обекта, през който всички заедно са  преминали, но е  и философия на Трейс.„ Заедно сме по силни, по-добри, по истински- каза инж. Мешков и добави: Този обект е важна част от Пътя ни в Сърбия, но сигурен съм и на Балканите.“Маршрутът на магистралата през ждрелото на Гърделица е най-трудната част  на Коридор 10, разделен е на 5 ЛОТА, а стойността му е 350 милиона евро. Проектът за изграждане на магистралата в дефилето на Гърделичко е финансиран със заеми от Европейската инвестиционна банка и отчасти от Световната банка.