Украинското министерство на промишленат политика предлага на основните световни металургични производители да бъдат намелини произвежданите количества стомана, за да бъде нормализирана ситуацията на пазара и по-конкретно за стабилизиране на търсенето на черни метали и повишаване на цените, съобщи представител на министерството.
Оттам са се обърнали към канцеларията на организацията за икономическо сътрудничестов и развитие, към руското министерство на промишлеността и енергетиката, към контактната група Украйна-Европейски съюз и към собствениците на водещите металургични компании в света. /Интерфакс