Европейската комисия започна официално производство, за да прецени дали интернет гигантът "Мета", който стои зад Фейсбук и Инстаграм, е нарушил европейското законодателство по отношение на защитата на малолетни и непълнолетни лица.

Опасенията са, че алгоритмите на Фейсбук и Инстаграм могат да стимулират поведенческите зависимости при децата и създадат т.нар. "ефект на заешката дупка". Това означава, че алгоритмите да следят съдържанието, което децата гледат и да го насочват в определена посока. Това би могло да доведе до определени зависимости, вредни за подрастващите.

ЕК ще проверява дали Мета спазва задълженията си съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, свързани с оценка и смекчаване на рисковете, когато става дума за проектирането на онлайн интерфейсите.

Експертите на Комисията ще проверяват също дали "Мета" спазва изискването за предотвратяване на достъпа на малолетни и непълнолетни лица до неподходящо съдържание чрез използване на инструмента за проверка на възрастта.

Има опасения и за това, че "Мета" не е въвела подходящи мерки за гарантиране на високо равнище на неприкосновеност на личния живот и безопасността на малолетните и непълнолетни лица. Ако бъдат доказани, тези пропуски ще представляват нарушения по три члена на Законодателния акт за цифровите услуги.

В края на април ЕК започна и друга проверка на Мета, свързана със заблуждаващата реклама, политическото съдържание, механизмите за уведомяване и предприемане на действия, достъпа до данни за изследователите, както и относно липсата на ефективен граждански дискурс в реално време на трета страна и инструмент за наблюдение на изборите преди изборите за Европейски парламент.