Учени от Станфордския университет в САЩ установиха защо преди 7000 години рязко намаляло генетичното многообразие на Y-хромозомите.

Оказало се, че броят на способните да се размножават мъже намалял в резултат на борбата между кланове.

Резултатите от геномния анализ на 125 Y-хромозоми у днешни хора показали, че преди 5000-7000 години в различни райони на Стария свят възникнал ефектът "гърло на бутилка", т.е. намаляло многообразието на Y-хромозомите. Това свидетелствало за намаляване броя на способните да се размножават мъже сред населението. Тъй като феноменът не засягал жените, се предполагаше, че за това са допринесли социални взаимоотношения, а не екологични бедствия, включително климатични промени.

В рамките на новото изследване бе предложена хипотезата, че генетичното многообразие у мъжете не намаляло в резултат на по-малката им численост, а защото успешни в репродуктивен план станали малки групи социално привилегировани мъже и синовете им. За разлика от жените, мъжете освен това отказали да преминат в друг клан и това намалило генетичното многообразие в отделните групи, пише "Монитор".

При това що се отнася до Y-хромозомите, различията между отделните групи намалели, тъй като някои кланове били напълно унищожени. Създаденият от учените компютърен модел показал, че въпросният сценарий е правдоподобен. 

Резултатите от изследването са публикувани в Nature Communications.