Доклад на Института за международни икономически изследвания във Виена посочва, че за да излязат от икономическата криза, държавите от Източна Европа трябва да въведат здрави фискални политики, да заложат на валутната си политика, като в същото време ще имат нужда от подкрепата на чуждите инвеститори.
Според експертите страните от Източна Европа разполагат със скромни ресурси, а отдръпването на чуждестранните капитали и размерът на дефицитите пречи на повечето от тях да въведат мерки за поощряване на потреблението, което ще засили икономиките им. Освен това страните, чиито валути са свободни, могат да спечелят от промяната на валутните курсове, докато други, чиито парични единици са вързани към еврото, като България и Хърватия, са лишени от това средство. /АФП