“Хората изпитват недоверие, съмнение, дори страх до голяма степен поради липсата на информация за генеричните медикаменти. В същото време от липсата на ефективна лекарствена политика най-много страдат социално уязвимите  групи като пенсионери, безработни и пр.“. Това заяви в интервю за в. “Доктор” Аркади Шарков от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Г-н Шарков има бакалавърска степен по “Социология” от УНСС и магистърска по “Публични политики” от Университета в Маастрихт. Работил е в сферата на европейските проекти, както и на устойчивото развитие. Експертизата му е в сфери като: икономика на здравеопазването, данъчно облагане и държавен бюджет.

В редакцията на в. “Доктор” постъпват запитвания по повод ефективността и ползата от генеричните лекарства, особено що се отнася до хроничните и автоимунните заболявания. Защо хората асоциират тези лекарства с недостатъчна ефективност, защо някои дори ги приемат за опасни и забавящи лечението? Каква е истината за тях и защо няма достатъчно информация за тяхната ефективност? Отговори на тези и още въпроси вижте в интервюто с
г-н Аркади Шарков.

Какво трябва да знаем за генеричните лекарства според г-н Шарков, четете в най-полезния сайт Zdrave.to.