Днес ще обсъдим основните характеристики на ротавирусния гастроентерит. Наш събеседник е д-р Магдалена Баймакова, д.м. - главен асистент в Катедра “Инфекциозни болести” при Военномедицинска академия - София.

През 2008 г. завършва Медицински университет-София. От януари 2014 г. има придобита специалност “Инфекциозни болести”. През февруари 2016 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Инфекциозни болести”.

Преминава обучение по “Инфекциозни болести” в “Lausanne University Hospital” (CHUV), Швейцария. Д-р Баймакова е самостоятелен автор на 1 монография и автор на над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Носител е на наградите “Млад медик на 2015”, “Млад медик на 2017”, “Дигитално активен лекар на 2017” и “За жените в науката 2018”. 

Кои са основните симптоми на ротавирусните инфекции четете в нтервюто с д-р Баймакова на Zdrave.to