Доц. Ивелин Такоров дм, е роден на 24.04.1978 г. Завършва медицинското си образование през 2002 г. в София. Понастоящем е част от екипа на проф. Никола Владов и Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА - София, където започва работа още през 2003 г.

Има придобита специалност “обща хирургия” и научна и образователна степен “доктор по медицина”. Преминал е през редица следдипломни курсове и специализации в България и чужбина - Монреал (Канада), Атина (Гърция), Бордо  (Франция), Есен (Германия), Розано/Милано (Италия), Париж (Франция), Букурещ (Румъния). 

Към специалните умения в професионалната му визитка фигурират всички области на коремната хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, интраоперативна ехография, високообемна лапароскопска хирургия и чернодробна трансплантация. Въпреки младата си възраст доц. Ивелин Такоров има участия в редица международни клинични проучвания, както и богата учебно-научна дейност - над 200 публикации в национални и международни журнали. В малкото свободно време, с което разполага, обича да разпуска с баскетбол, тенис и ски.

Интервюто с доц. Ивелин Такоров четете на Zdrave.to